Gấu Nâu

320,000₫

store(s)

have this product click to see the list
Gấu Bobbie mũm mĩm

610,000₫

Gấu Bobbie mũm mĩm

by BOBI CRAFT

Gấu Lizzie mũm mĩm

610,000₫

Gấu Lizzie mũm mĩm

by BOBI CRAFT

Cừu Xanh kể chuyện

599,000₫

Cừu Xanh kể chuyện

by BOBI CRAFT

Description

Brown Bear

Kích thước: 29 x 14 x 4

Trọng lượng: 110g

Chất liệu: 80% cotton, 20% milk cotton fibre

Comment